- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Nieuwbouw appartementen Tonkensstraat

17 februari 2023

We krijgen nieuwe buren direct achter ons nieuwe kantoor.
abtWassenaar
 is bij dit project verantwoordelijk voor de constructieve, bouwfysische
brandtechnische, akoestische en installatietechnische advisering, allemaal voor VO, DO en TO 
En daar zijn we best trots op.

Aan de Tonkenstraat in het Europapark wil onze opdrachtgever Nijestee 8 maisonnettes en 100 appartementen bouwen, incl. parkeren en maaiveldinrichting. Er komen woningen voor gezinnen, 1- en 2-persoonshuishoudens en senioren. De start van de bouw is midden 2023 gepland. Als alles volgens planning verloopt, is de oplevering eind 2024.  Het betreft het nieuw te bouwen Appartementencomplex Tonkensstraat op het Europapark te Groningen. Het bouwplan, gelegen tussen de Eelkemastraat en de Tonkensstraat in Groningen, bestaat uit een T-vormig bouwblok met appartementen in 6 bouwlagen boven de half verdiepte kelder voor parkeren en bergingen. Indien nodig zal er aardbevingsbestendig gebouwd worden. Het hele project wordt in BIM uitgevoerd.

 

Constructief advies 
 
Hoofdopzet constructie 
Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit appartementen op meerdere verdiepingen. Hierdoor worden er eisen gesteld aan de vloeren ten aanzien van geluid tussen appartementen onderling. Dat is een belangrijke reden voor de keuze van een betonskelet waarmee eenvoudig tegemoetgekomen kan worden aan de betreffende eisen ten aanzien van geluid en brandveiligheid. Het casco betreft een betonskelet en wordt daarom opgezet met zowel wanden als vloeren in beton. De onderste bouwlaag betreft ter plaatse van de parkeerzone een kolomstructuur, ten behoeve het indelen van parkeervakken. Onder de bouwmuren komen ter plaatse van de kolommen betonbalken.De gehele constructie komt op palen te staan, onder de kolommen komen poeren met palen 

Bouwsysteem 
Het betoncasco bestaat uit wanden en vloeren vanaf de parkeerlaag. De vloeren worden uitgevoerd in breedplaatvloeren i.v.m. geluidwering van de vloeren tussen appartementen onderling en om installatiecomponenten in de vloer te kunnen storten. De breedplaatvloeren vormen een half-prefabricaat, de druklaag wordt in het werk aangebracht. 

Grondonderzoek 
De bouwlocatie is nu nog in gebruik als bouwterrein voor het naastliggende project Bouma Estate en niet toegankelijk voor grondonderzoek.Vanuit het project Bouma Estate beschikken we wel over sonderingen en inzicht in de opbouw van de bodem op korte afstand. 
 
Fundering 
Op basis van de beschikbare informatie over de bodemopbouw is duidelijk dat een paalfundering zal moeten worden toegepast. Rondom de bouwlocatie zijn recent enkele appartementengebouwen gerealiseerd die op korte afstand van de nieuwbouw staan en inmiddels ook worden bewoond. 

Bijzonder ontwerp 
Het gebouw wordt gekenmerkt door rondgaande prefab balkonconstructies waarbij het balkon en de borstwering als één gecombineerd element worden uitgevoerd in verband met de esthetica.  

BIM sparingstool

Een van de dingen die we ook doen is het in huis ontwikkelen van handige tools. Deze tools ondersteunen niet alleen onze constructeurs, modelleurs en adviseurs maar ook de partijen waar wij mee samenwerken, zoals architect en aannemer.  abtWassenaar heeft een tool ontwikkeld om automatisch en gecontroleerd bouwkundige deur- en raamsparingen over te nemen in onze constructieve modellen. We genereren zelf de sparingen o.b.v. het model van de architect. Een sparing van de architect is niet altijd hetzelfde als de constructieve sparing die wij modelleren. Dit heeft onder andere te maken met de vorm van bekisting. De tool is zo ontwikkeld dat er rekening gehouden wordt met de vloerhoogte en zorgt ervoor dat de sparingen vanuit de aannemer praktisch gemodelleerd worden. De tool haalt de onderkant van de deursparingen naar beneden, tot aan de bovenzijde van de ruwe vloer, zodat de vloerafwerking door kan gaan. Deze tool wordt ook gebruikt bij het project Tonkensstraat. Door deze tool is de samenwerking ook voor de architect, prettiger. Voordat we met BIM werkten, werkten we de bouwkundige sparingen slechts enkele keren per traject bij. Hierdoor kon je voor verrassingen komen te staan. Nu kunnen we sneller schakelen en efficiënter met elkaar communiceren.  

 • Proces verloopt soepeler  
 • Veel inzichtelijker   
 • Efficiënter en nauwkeuriger  
 • Kleinere foutmarge  
 • Kwaliteit gaat omhoog, dus beter product  
 • Snelheid = Tijdswinst  
 • Flexibeler meebewegen met ontwerpproces  
 • Altijd up-to-date 

 

Installatietechnisch advies  

Op het gebied van installatietechniek heeft abtWassenaar de conceptuele uitwerking verzorgd. Deze uitwerking was gericht op het vaststellen van het installatieconcept, de hoofdinfrastructuur, de technische ruimten en schachten en principe uitwerking van maatgevende ruimten.  

Op basis van een variantenstudie in combinatie met een TCO- berekening (Total Costs of Ownership) is bepaald welke optie het beste toegepast kon worden voor de warmtelevering (en koeling) voor het gebouw. Op basis van deze studies is de keuze gemaakt om gebruik te maken van de in het gebied aanwezige warmte- en koude bronnen, die door Warmtestad worden geëxploiteerd. 

De keuze voor Warmtestad is leidend geweest voor de verdere werktuigbouwkundige en elektrotechnische uitwerking van het gebouw.  De gemaakte keuzes zijn vastgelegd in een technische omschrijving, die voor de installateur als basis dient voor de uitvoering.   

Advisering betreft werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. 
----- 
Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek 
Bij de inhoudelijke uitwerking is van grof naar fijn gewerkt. Op basis van het Voorlopig Ontwerp is het gebouw ingedeeld in brandcompartimenten is aangegeven hoe op het onderdeel vluchten bij brand voldaan kan worden. Daarnaast zijn de verschillende inwendige en uitwendige scheidingsconstructies,  de akoestische en brandveiligheidsaspecten (weerstand branddoorslag brandoverslag (WBDBO) en het lucht- en contactgeluid beoordeeld. Gaandeweg het ontwerpproces zijn de verschillende onderdelen verder op detailniveau uitgewerkt en gerapporteerd. Daarbij zijn verschillende mogelijke maatregelen en varianten beschouwd. 

Onderdeel van de advisering wat het uitvoeren van de BENG (bijna energie neutraal gebouw) - berekeningen. Voor de warmtelevering en koeling wordt gebruik gemaakt van een collectieve bodembron via Warmtestad. In samenwerking met onze installatieadviseurs is dit concept uitgewerkt. Het gebouw wordt uitgevoerd met een goede thermische schil en voor de stroomopwekking voorzien van ca. 400 PV panelen. Hiermee wordt ruimschoots aan de gestelde BENG- eisen voldaan en een duurzaam gebouw gerealiseerd.   

 [Artist Impressions: © Korth Tielens architecten]

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen
GPR 4.4. Gebouw Expert in huis
GPR 4.4. Gebouw Expert
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
KIWA gecertificeerd
KIWA gecertificeerd

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.abtwassenaar.nl
Adres:
Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen

Postbus 5176
9700 GD Groningen

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.