Zoek binnen projecten
Vul hieronder uw zoekterm in:
 • Cultuurcentrum De Nieuwe Kolk, Assen
 • Cultuurcentrum De Nieuwe Kolk, Assen
Assen, Nederland

De Nieuwe Kolk

Omschrijving

Het Cultureel Kwartier bestaat uit een twee-laagse ondergrondse parkeergarage met daarboven een groot aantal culturele voorzieningen. Een theater met toneeltoren en twee zalen, een bioscoop (waarvan vier zalen ondergronds), de openbare bibliotheek, biblionet en het CBK. Daarnaast omvat het complex appartementen, commerciële ruimten, kantoorruimten en horeca.

De Nieuwe Kolk is een duurzaam en energiezuinig gebouw geworden. Een gebouw gemaakt van duurzame materialen, maar bovenal een gebouw waarin het prettig werken en verblijven is. Hoge ruimtes en veel daglicht zorgen voor een prettige sfeer in het gebouw.

Opdracht

De opdracht was een beeldbepalend cultureel centrum te creëren, in de binnenstad van Assen, met veel verschillende functies. Dit alles op een binnenstedelijke locatie direct naast water en belendende bebouwing. Het gebouw moest op verschillende manier te gebruiken zijn, ook in de toekomst. Het moest een duurzaam gebouw worden, met veel aandacht voor energiebesparing. En dat alles moest in een korte tijd worden gerealiseerd, uiteraard binnen budget.

Oplossing

De clustering van publieke functies -in combinatie met kantoorruimtes- leidde tot veel verschillende eisen qua vloerafwerking, vloerbelasting en installaties. Met behulp van heldere overzichten kon voor iedere functie de meest optimale constructieve oplossing worden gevonden. Uiteraard in nauwe samenwerking met architect en andere adviseurs. Er is een nauwe interactie tussen architectuur en zichtbare constructie. De hoofddraagconstructie is op vele plaatsen zichtbaar. Bijvoorbeeld in de beeldbepalende luifel boven de ingang van het gebouw. De Nieuwe Kolk kent veel ruimten met een relatief grote kolomvrije overspanningen. Dit met het oog op de gewenste indelingsflexibiliteit.

Geluidsoverdracht

Om geluidsoverdracht tussen de verschillende functies te voorkomen, zijn in het gebouw dilataties aangebracht. Ook is in de materialisatie rekening gehouden met de vereiste massa. Bij de vloeren is bijvoorbeeld een dikke druklaag toegepast. Boven de kleine zaal (16×25 m en vrije hoogte 9,5 m) zijn appartementen gelegen. Er werden dus hoge eisen gesteld aan de geluidsisolatie. De kleine zaal is daarom geconstrueerd als een doos-in-doos constructie. Aan de onderzijde is deze geplaatst op akoestische rubber blokjes. De grote zaal is gedilateerd van de kleine zaal.

Constructief ontwerp

In nauwe samenwerking met de architect kwam de afstemming tot stand tussen de constructie van de parkeergarage en de constructie van de bovenbouw. Hiervoor is onze kennis van parkeernormen van groot belang geweest. Men kan dan denken aan parkeervak-breedtes, routing, positie van kolommen etc.

Door een overgangsconstructie op de begane grond kon een efficiënte indeling van de parkeergarage worden gecombineerd met een efficiënte constructie voor de bovenbouw. De constructieve opzet van de gebouwen staat in dienst van een flexibele indeling. De betonnen vloeren spelen een belangrijke rol in het efficiënt creëren van een optimaal binnenklimaat.

Duurzaam en flexibel

Het gebouw is energiezuinig; met hoogwaardig geïsoleerde gevels, vloeren en daken (EPC score ca. 0,55). De energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt. In het gebouw wordt onder meer gebruik gemaakt van de zon als licht- en energiebron en er vindt warmte- en koudeopslag in de aarde plaats. Samen met de toepassing van betonkernactivering is het bovendien een schoon gebouw, met schone lucht en een lage CO2 uitstoot. De daktuin levert zuurstof aan en vangt fijnstof op.

Een duurzaam gebouw is ook een flexibel gebouw: men kan er op verschillende manieren gebruik van maken. In de Nieuwe Kolk kunnen ruimtes aan andere ruimtes gekoppeld worden. Door dit flexibele en efficiënte gebruik kunnen extra inkomsten gegenereerd worden. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke clustering van publieke, semi-publieke en niet publieke ruimtes een complexe logistiek met zich meebrengt. Hieraan is dus zowel architectonisch als ook constructief veel aandacht besteed, ook weer met het oog op eventuele toekomstige veranderingen in de indeling.

Het ontwerpproces: een zeer krappe planning en binnen budget

Begin 2009 is gestart met het intensieve ontwerptraject. Alle projectpartners, inclusief de aannemer (onze opdrachtgever), de gemeente en de gebruikers participeerden daarin. Dit snelkookpan principe heeft er toe geleid dat al in juni 2009 kon worden gestart met de bouw.
Tijdens het ontwerpproces werd de onderbouw (ondergrondse parkeergarage en ondergrondse bioscoopzalen) losgeknipt van de bovenbouw. Bij de start van de onderbouw was het DO van de bovenbouw nog niet gereed. Wijzigingen die nog ontstonden in het ontwerp van de bovenbouw konden worden ondervangen met relatief eenvoudige, goedkope, extra voorzieningen in de onderbouw. Mede door een goed wijzigingsmanagement, kon de invloed van ontwerpwijzigingen in de bovenbouw beperkt blijven tot kleine ingrepen in de onderbouw. Zonder afbreuk te hoeven doen aan de kwaliteit van het ontwerp van de bovenbouw. Halverwege de DO-fase werd het casco ‘bevroren’. Het inbouwpakket is vervolgens verder uitgewerkt met het bevroren casco als uitgangspunt. Uiteraard zijn er op bescheiden schaal nog wijzigingen in het casco doorgevoerd als gevolg van voortschrijdende inzichten in het inbouwontwerp. De hoofdopzet van het casco is echter niet meer gewijzigd. Dit heeft er toe geleid, dat eerder de uitvoering van het casco kon worden gestart.
Doordat op deze wijze de start van de bouw vroeg in het proces kon plaatsvinden kan de beoogde eindoplevering in 2012 gehaald worden.

Bouwput

De Nieuwe Kolk werd in een complexe binnenstedelijke omgeving gerealiseerd, met korte afstanden tot de belendingen. Bij het ontwerp van de 9 m diepe bouwput, is veel aandacht besteed aan het zoveel mogelijk beperken van hinder naar de omgeving. Zo werd buiten de bouwput geen grondwaterstandsverlaging toegelaten. Damwanden en de trekpalen zijn dichtbij bebouwing trillingsvrij ingebracht. Daarnaast is de stijfheid van de damwand verhoogd door het toepassen van een extra groutankerrij. Zettings- en trillingspredicties hebben aangetoond dat de betreffende maatregelen voldoende effectief waren om deze bouwput op een verantwoorde manier naar de omgeving toe, te kunnen realiseren.
Om een goede afweging te kunnen maken zijn meerdere varianten m.b.t. bouwputwand en bouwputbodem onderzocht. Voor de bouwputwanden is gekeken naar diepwanden, stalen damwanden, betonnen damwanden, boorpalenwanden en soilmix wanden.
Voor de bouwputbodem is gekeken naar het benutten van een keileemlaag of het toepassen van onderwaterbeton. In Assen is gebruik gemaakt van een waterafsluitende keileemlaag. Hierin zijn grindpalen toegepast om wateroverspanning tijdens het ontgraven te voorkomen. Boven deze laag was een draagkrachtig zandpakket aanwezig. Het gebouw kon op staal worden gefundeerd. Om opdrijven van de kelder te voorkomen dienden echter trekpalen te worden aangebracht. Hierdoor is een gecombineerde paal-plaatfundering ontstaan. De krachtsverdeling over de gecombineerde fundering op staal en palen is met behulp van een EEM-berekening nader onderzocht.

Projectdetails

 • Project
  Naam
 • Oppervlakte
  1.350 m²
 • Ontwerp-oplevering
  2008-2013
 • Locatie
  Assen, Nederland
 • Constructeurs
  abtWassenaar
 • Spec. x
  ...
The Interior

Elegantly Furnished Apartments With a Clean, Modern Style

 • Kitchen
 • Bathroom
 • Livingroom
 • Bedroom
 • Fully Equipped Kitchen

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

  Materials

  • Material Marble
  • Material Birch
 • High-end Bathroom

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

  Materials

  • Material Beton
  • Material Wall
 • Our Living Room Is Equipped With “Smart Home”

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

  Materials

  • Material Marble
  • Material Wood
 • Modern and Contemporary Bed Room Design

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

  Materials

  • Material Marble
  • Material Birch
Neighborhood

Explore the Best Possibilities Your Future Address Offers

Rothling Bridge

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Town Hall

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Skyline Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Concert Hall

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Rothling Bridge

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Town Hall

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Skyline Bar

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Concert Hall

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Within Walking Distance

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Supermarket

  2 Minutes
 • Bakery

  1 Minutes
 • Oxford Station

  7 Minutes
 • Pharmacy

  5 Minutes

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

-inventief met techniek-

Contactgegevens


Rummerinkhof 6
9751 SL Haren

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social


 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.