- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Duurzaamheid

Speerpunten

Duurzaamheid, BIM, Computational Design, Constructieve veiligheid...

Inventief met techniek

Speerpunten

abtWassenaar wil het echte verschil maken voor de opdrachtgever. Daarom hebben wij speerpunten benoemd waarin wij als ingenieurs de onbetwiste expert zijn. Zo garanderen wij dat onze opdrachtgevers de beste technische kennis krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Zo bouwt abtWassenaar mee aan ambities.

Duurzaamheid

Ingenieursbureau abtWassenaar wil een creatieve en innovatieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden. Deze missie vormt niet alleen de basis voor onze duurzame bedrijfsvoering, maar ook voor ons advieswerk, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

BIM

Net als in de samenleving vindt in het ontwerp- en bouwproces steeds verder digitalisering plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een BIM (Building Information Model) , een database waarmee een digitaal 3D gebouwontwerp wordt gemaakt.

BIM valt en staat bij het maken van heldere afspraken. Om BIM goed te laten functioneren is het belangrijk dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dit om heldere afspraken te verkrijgen en te bewaken en met name om inzicht te krijgen in elkaars belangen en deze te begrijpen. Dan kan er hiernaar gehandeld worden.

Wij volgen de Nederlandse standaarden en proberen  intern de wens van buitenaf technisch mogelijk te maken. Het bimmen wordt steeds breder en wordt niet meer alleen gebruikt door de ontwerpende partijen maar tegenwoordig ook door de uitvoerende partijen. De invloed hiervan wordt steeds groter. De aannemer wil ook steeds efficiënter werken en heeft daardoor ook steeds meer gegevens uit de modellen nodig. We proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten, mits de constructieve punten gewaarborgd worden. Per onderdeel dient vastgelegd te worden wie de gegevens invoert, wie wat doet, en waar de verantwoordelijkheid per partij ligt. Daarbij hebben verantwoordelijkheid en verschillende belangen erg veel invloed op te maken keuzes.  abtWassenaar is altijd bezig met ontwikkelingen om het proces efficiënter te laten verlopen door interne innovaties. Denk hierbij o.a. aan Dynamo, Grashopper en C sharp. Het proces wordt steeds belangrijker. Belangrijker dan het model. Het model is een hulpmiddel.

We creëren met deze aanpak bewust een dynamische omgeving waarin op basis van transparante afspraken met onze partners wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Hierbij wordt vanaf de eerste ontwerpfase rekening gehouden met de ‘life cycle costs’ van het gebouw, wat leidt tot een zo efficiënt mogelijk ontwerp- en bouwproces en een optimale kostenbeheersing in de exploitatie van het gebouw.

Constructieve veiligheid

Onze kennis van regelgeving en constructies stelt ons in staat om risicoanalyses te maken van de constructie. Daarnaast kunnen wij in de realisatiefase de veiligheidsrisico’s meten, monitoren en desgewenst managen. Op dit gebied staat abtWassenaar onder meer consortia bij die op basis van een Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) contract werken. Zij hebben behoefte aan een extra risicocheck met betrekking tot de brandveiligheid van de constructie of het gebouwontwerp. Daarnaast doet abtWassenaar voor zijn opdrachtgevers onderzoek naar de seismisch advies van gebouwen. 

Computational Design

Digitalisering vindt ook zijn weg naar de huidigebouwpraktijk. abtWassenaar gebruikt hiervoor Computational Design Solutions: digitale oplossingen om tot een beter, duurzamer of efficiënter ontwerp(proces) te komen voor opdrachtgevers. Hiermee kan nieuwe functionaliteit worden gecreëerd, meer flexibiliteit in het ontwerpproces worden geïntroduceerd of op een efficiëntere wijze meer inzicht worden verkregen in ontwerpvarianten. Verschillende solutions worden onderscheiden om de mogelijkheden en meerwaarde van digitale technieken bespreekbaar te maken.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Computational Design Solutions voor uw toepassing? Neem dan contact op met een van de CDS-specialisten van abtWassenaar. 

 

Rationalisatie

Vertalen van een ontwerpgedachte in logische regels.

Parametrisch ontwerpen

Variëren met ontwerpvariabelen voor alternatieven

Formfinding

Automatische vormgeneratie

Data-analyse

Gericht zoeken naar verbanden in gegevens

Optimalisatie

Vinden van de optimale oplossing
Documentatie - Documentatie

Documentatie

Automatische rapportgeneratie

Fabricage-voorbereiding - Bestandsvoorbereiding ten behoeve van digitale fabricage.

Fabricage-voorbereiding

Bestandsvoorbereiding ten behoeve van digitale fabricage.
Artificial intelligence -Benutten van kunstmatige intelligentie.

Artificial intelligence

Benutten van kunstmatige intelligentie.
Educatie Delen van kennis

Educatie

Delen van kennis

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

abtWassenaar wil een partner in duurzaamheid zijn! We willen ook graag een steentje bijdragen waar het gaat om de bewustwording van de hedendaagse jeugd. We geven regelmatig les aan groepen schoolkinderen (basisschool) om hen e.e.a. bij te brengen op het gebied van...

abtWassenaar geeft ook les aan jonge constructeurs in spe

Een voorbeeld van een MVO project is bijvoorbeeld het nieuwe Kindcentrum Wolfsbos dat ruimte moet gaan bieden aan 2 basisscholen en een peuterspeelzaal. Een ander voorbeeld van MVO projecten is Energy Academy Europe in Groningen.
Ook op andere gebieden draagt abtWassenaar graag haar steentje bij aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We maken gebruik van elektrische fietsen en ook de auto's van abtWassenaar zijn elektrisch.

Educatie

Er wordt regelmatig les gegeven aan schoolkinderen. De kinderen krijgen onderricht en opdrachten om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen. Dit kan variëren van het bedenken van een MVO plan tot het uitwerken van een bouwtechnische tekening..

Brandweer

Brandveiligheid staat bij abtWassenaar hoog in het vaandel. Er worden regelmatig cursussen gegeven aan de Brandweer. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Afstuderen

Afstudeerprojecten bij abtWassenaar komen ook regelmatig aan de orde. abtWassenaar streeft ernaar om ook op dit gebied een steentje bij te dragen.

Stages

Stageplaatsen bij abtWassenaar bieden de mogelijkheid om in relatief korte tijd veel vakkennis en ervaring op te doen binnen de verschillende disciplines. We hebben plaats voor HBO'ers  en WO'ers.  Niet geheel onbelangrijk; veel stages eindigen in een baan bij abtWassenaar! Op zoek naar een stageplek? Lees meer over Werken bij abtWassenaar of neem direct Contact op.

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.