- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Over ons

Borg draagt bij aan een veiliger Groningen

BORG bestaat uit Oosterhoff (met dochtermaatschappijen ABT, BBN, abtWassenaar) en de BAM Groep (BAM Bouw & Techniek en BAM Advies & Engineering). BORG zet zich binnen het aardbevingsdossier met 80+ regionale, nationale en internationale professionals in voor complexe opgaven waarvoor veel denkkracht, innovatie en organisatievermogen nodig is. Het hoofdkantoor van BORG bevindt zich in Haren.

Aardbevingsdossier

Bron: Corné Sparidaens

Borg

BORG BV, voor een veiliger Groningen

BORG is een consortium gevormd door Oosterhoff en Koninklijke BAM Groep. Vanuit Oosterhoff brengen de dochteermaatschappijen ABT, BBN en abtWassenaar hun kennis in. De BAM-partners zijn BAM Bouw & Techniek en BAM Advies & Engineering dat samenwerkt met BAM Infraconsult. Daarnaast heeft BORG een samenwerkingsverband met de Nieuw-Zeelandse aardbevingsspecialist Holmes. BORG zet zich binnen het aardbevingsdossier met 80 regionale, nationale en internationale professionals in voor complexe opgaven waarvoor veel denkkracht, innovatie en organisatievermogen nodig is. Met het hoofdkantoor in Haren is BORG regionaal aanwezig.

Wat is de missie van BORG?
BORG wil vanuit haar kennis en ervaring een significante bijdrage leveren aan het veiliger maken van Groningen door gebouwen beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Vanuit welke visie werkt BORG?
BORG werkt aan integrale, innovatieve oplossingen. Binnen het werk van BORG nemen leren, verbeteren en kennisdelen een belangrijke plek in, net als efficiëntie en effectiviteit. BORG kan het hele traject verzorgen van onderzoek tot en met oplevering en onderhoud van het versterkte object. Hierbij staan steeds de gebruikers en gebouw eigenaren centraal. BORG verzorgt de engineering, omgevingsmanagement, kostenmanagement en bouwrealisatie en is daarbij gericht op samenwerking waarin kennis gedeeld wordt. Door kennis en ervaring uit alle facetten van versterking te combineren en in te zetten, kan BORG de kosten zo laag mogelijk houden.

 

Wat voegt BORG toe in het aardbevingsdossier?

BORG biedt deskundigheid en efficiëntie in het hele traject: ontwerp, advies, engineering, uitvoering en nazorg met externe toetsing. Om het proces te verbeteren en versnellen, heeft BORG grote aandacht voor de wisselwerking tussen theorie en praktijk in alle facetten van het proces. BORG is bereid de kennis en ervaring die BORG opdoet steeds actief te delen met andere partijen binnen het aardbevingsdossier. Voor monumenten is een specifieke aanpak noodzakelijk. Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor monumenten, werkt BORG samen met Calvi en Dijkoraad.

Waarvoor kan BORG worden ingezet?

BORG zet zich voor het grootste deel in voor CC2/CC3 gebouwen, circa 60%. Dit gaat om de eerste engineering tot en met de toepassing van praktische oplossingen. Voor ongeveer 30% versterkt BORG woningen, van ontwerp tot uitvoering. In dit kader wil BORG een aantal van de projecten zelf uitvoeren of door BORG gecoördineerd laten uitvoeren. Om hierin een versnelling mogelijk te maken, ontwikkelt BORG modellen en tools die worden gedeeld met anderen. Als laatste heeft BORG speciale aandacht voor monumenten, die ongeveer 10% van de versterkingen innemen. Hierin staat behalve veiligheid het behoud van het monument voorop. BORG levert daarvoor een specifieke aanpak.

Welke concrete bijdragen kan BORG leveren? 

 

Algemeen

 • BORG beschikt over betrokken, zeer deskundige en praktisch ingestelde medewerkers, die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en toepassen van theorie in de praktijk én vice versa.
 • BORG coördineert onderzoek en uitvoering, met oog voor veiligheid en kwaliteit en stelt daarbij de gebruiker centraal.
 • BORG betrekt zoveel mogelijk lokale partijen bij de uitvoering.

Versnellen van het proces

 • BORG maakt het verschil door slimmer te engineeren en opgebouwde expertise in te zetten. Dit heeft meer effect dan het simpelweg inzetten van meer engineers.
 • BORG maakt gebruik van een model waardoor het niet langer nodig is elke woning afzonderlijk te engineeren. Zo kan een flinke versnelling in de versterking van een gebied worden bereikt.
 • BORG maakt met een vroege korte analyse een schifting mogelijk tussen woningen die kansrijk zijn om te versterken en woningen die om verschillende redenen hiervoor niet in aanmerking komen.
 • BORG maakt gebruik van uitvoeringsgerichte tweede engineering gevolgd door uitvoering waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van BIM en specifiek ontwikkelde programmatuur om snelheid te maken.

Verbeteren van het proces

 • BORG kan integraal advies en uitvoering leveren voor het hele traject: vanaf inspectie, versterkingsadvies, omgevingsmanagement met gebruiker, tweede engineering (integrale teams), uitvoering en nazorg.
 • Als lerende organisatie verzamelt BORG kennis bij de uitvoering van projecten en zet deze in bij ontwerp en engineering in nieuwe projecten.
 • BORG kan opdrachtgevers ondersteunen op het gebied van omgevingsmanagement.

Gebiedsgerichte aanpak

 • BORG kan met haar specialistische kennis en deskundigheid een waardevolle rol spelen bij een gebiedsgerichte aanpak en gebiedsontwikkeling, onder andere door daarop vooruitlopend essentiële gebouwen te versterken.

Specifieke aandacht voor monumenten en CC2/CC3 gebouwen

 • Voor CC2/CC3 gebouwen biedt BORG geïntegreerde oplossingen rondom duurzaamheid, gebruikswensen en versterking.
 • De eigen kennis en de kennis van de partners stelt BORG in staat om een specifieke aanpak voor monumenten te ontwikkelen en uit te voeren. Met aandacht voor veiligheid en behoud van de waarde van het monument voor de toekomst.

 

De komende jaren wordt van alle partijen veel gevraagd op het gebied van innovatie, deskundigheid en doorzettingsvermogen. Samen met hen wil BORG een waardevolle en wezenlijke bijdrage leveren aan de gehele versterking van Groningen.

 

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.