Expertise | Seismisch advies

Ingenieursbureau abtWassenaar

De medewerkers van abtWassenaar dragen graag een steentje bij aan de constructie van een gebouw. Of het nu een complex bouwproces is, een bijzonder staaltje van constructief ontwerp of vernieuwend hergebruik van materialen.

Inventief met techniek

Seismisch advies

abtWassenaar ondersteunt opdrachtgevers bij aardbeving gerelateerde vragen met hoogwaardig en specialistisch advies. 

De omvang van de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen is groter en reikt verder dan lange tijd werd aangenomen. Begin 2014 bleek dat de aardbevingsgordel zich uitstrekt tot de stad Groningen. De aardbevingen hebben invloed op de constructieve, bouwkundige, geotechnische en installatietechnische aspecten van de gebouwde omgeving.

Vanuit de acute behoefte bij opdrachtgevers om te weten wat de bevingen voor hun panden betekent ontstond de samenwerking tussen ABT en Wassenaar. "Samen kunnen we diepgaander, breder en sneller adviseren.”

Respons berekenen
Lange tijd is de magnitude van de aardbevingen de maatstaf geweest voor de risico-inschatting. Maar de gemeten schade verhield zich niet tot de magnitude, doordat hier sprake is van geïnduceerde bevingen op een diepte van enkele kilometers. De magnitude gaat uit van tektonische bevingen op een diepte van wel dertig kilometer. Dat brengt grote verschillen met zich mee voor de energie die aan een gebouw wordt afgegeven. En dus baseert abtWassenaar zich op de vingerafdruk van de beving. Als we weten hoe snel en groot de trilling is, kunnen we de respons van het gebouw berekenen. Dat is niet eenvoudig, want die respons hangt af van een groot aantal gebouwgebonden factoren. Betreft het hoge of lage gebouwen, zijn ze van beton of staal, zijn er kelders, is het pand symmetrisch, hoe is de bouwkundige detaillering? Dat speelt allemaal mee. Aanpassingen om een gebouw aardbevingsbestendig te maken hebben effect op het gedrag van dat gebouw tijdens een beving. Vanwege deze dynamiek zijn meerdere rekenstappen nodig. abtWassenaar brengt dit direct in de praktijk bij diverse nieuwbouwprojecten in de regio voor verschillende opdrachtgevers als de Hanzehogeschool, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste door abtWassenaar ontworpen aardbevingsbestendige gebouwen zijn al in uitvoering en vele anderen liggen op dit moment op de tekentafel. Dit betreft zowel gebouwen in staal als in beton.

Prioriteren en faseren
abtWassenaar ontwikkelde de ‘seismische scan’. We helpen opdrachtgevers gebouwen en maatregelen te prioriteren en faseren. Inmiddels heeft abtWassenaar al seismische scans uitgevoerd voor bijvoorbeeld de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool. In opdracht van de gemeente Groningen brengt het bureau nu vijftien ‘exemplarische gebouwen’ in kaart, gebouwen die representatief zijn voor hun type. Bij deze inspecties gaan inspecteurs van de gemeente mee om hun kennis van de problematiek te vergroten. Aardbevingsbestendigheid is ook voor hen een nieuw onderdeel van het werk.

Verdiepen en verbreden
abtWassenaar heeft ook een kennisuitwisselingsproject opgezet met een ingenieursbureau uit Nieuw Zeeland. “Daar hebben ze veel ervaring met bevingen. Dat heeft hen geleerd verder te kijken dan naar het voorkomen van een instorting: zij slagen erin gebouwen functioneel te houden na een beving, waardoor de samenleving kan blijven draaien.” Omdat bij aardbevingen eigenlijk alles nieuw en ingewikkeld is, lichten de adviseurs de rapporten altijd persoonlijk toe.  ABT en abtWassenaar hebben samen veel meer kennis opgebouwd dan ze afzonderlijk hadden kunnen doen. Die kennis is vertaald naar een praktisch instrument; de seismische scan. En terwijl dit seismisch advies zich elke dag in de praktijk bewijst, verdiepen en verbreden we onze kennis natuurlijk nog steeds verder om onze relaties nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Borg BV

Borg draagt bij aan een veiliger Groningen. 

BORG zet zich binnen het aardbevingsdossier met 75 professionals van regionale, nationale en internationale afkomst in voor complexe opgaven waarvoor veel denkkracht, innovatie en organisatievermogen nodig is. Met het hoofdkantoor in Haren is BORG regionaal aanwezig.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

Contactgegevens


Rummerinkhof 6
9751 SL Haren

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social


  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.