- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Expertise | Installatie

Ingenieursbureau abtWassenaar

Onze installatietechnische advieswerkzaamheden hebben betrekking op: klimaatinstallaties, licht- en krachtinstallaties, beveiliging en communicatie, sanitaire installaties en intern transport.

Inventief met techniek

Installatie

De advisering voor installaties strekt zich uit van de initiatieffase tot en met de mogelijkheden voor hergebruik. Zowel de gebouwgebonden installaties als diverse gebruikersvoorzieningen maken deel uit van totaalpakket. Advies en ontwerp van installaties vanuit interdisciplinair oogpunt zijn de kern van het proces. Kostenbeheersing, risicoreductie en uitvoerbaarheid zijn de resultaten voor opdrachtgever en uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering vervult abtWassenaar een begeleidende rol die voortgezet wordt bij de oplevering en ingebruikname van de gebouwinstallaties.

Klimaatinstallaties
Klimaatinstallaties bepalen in belangrijke mate het binnenmilieu in gebouwen. abtWassenaar streeft naar een gezond gebouw met een optimaal comfort voor de gebruiker tegen zo laag mogelijke energiekosten. Gezonde en comfortabele gebouwen leiden aantoonbaar tot betere prestaties van de gebruikers. Een goed ontwerp van de klimaatinstallaties begint met het opzetten van een energieconcept waarin de samenhang tussen het gebouw en de klimaatinstallatie goed wordt bekeken. Kernelementen van het ontwerp zijn gebouwmassa, gebouwschil, energiebesparing, alternatieve energiebronnen en efficiënte energie-omzetting.

abtWassenaar ontwerpt de totale klimaatinstallatie. Van de opwekking van warmte en koude tot de afgifte in de ruimte en de ventilatie-installaties. In de initiatieffase kan abtWassenaar diverse oplossingsvarianten aandragen waarbij zowel gekeken wordt naar investeringen als naar de totale exploitatie. Een duurzaam energiesysteem, zoals warmte- en koudeopslag in de bodem gecombineerd met warmtepompen heeft een hogere investering, maar verdient zich terug binnen de looptijd van het project. Goede ventilatie zorgt voor een gezond gebouw. abtWassenaar adviseert een ventilatieconcept dat past binnen het energieconcept en voldoet aan de individuele wensen van de gebruikers. Op dit moment is ‘hybride’-ventilatie actueel. Er wordt geventileerd met natuurlijk gedreven krachten zoals wind, tenzij deze niet volstaan. Dit leidt tot een laag energiegebruik voor ventilatoren en ventilatiehoeveelheden, die zich op ieder moment aanpassen aan de behoefte van de gebruiker.

Licht- en krachtinstallaties
abtWassenaar ontwerpt sterkstroominstallaties voor diverse soorten projecten en opdrachtgevers. Zo worden merkonafhankelijke lichtontwerpen gemaakt, zodat aan de wens en het budget van de klant voldaan kan worden. Hiervoor worden zowel functionele als architectonische ontwerpen gemaakt, waarbij bij architectonische verlichting de functionaliteit niet uit het oog wordt verloren. Om bij stroomuitval de veiligheid een gebouw te handhaven en paniek te voorkomen is noodverlichting onmisbaar en in veel gevallen zelfs verplicht. Een goed Programma van Eisen en ontwerp is van groot belang een goede installatie gerealiseerd te krijgen. Voor diverse soorten instanties worden de krachtinstallaties ontworpen waarbij wordt gekeken naar flexibiliteit, bedrijfszekerheid en ergonomie. Voor opdrachtgevers waarbij uitval catastrofaal of levensbedreigend kan zijn zoals ziekenhuizen, inrichtingen, dealingrooms etc. zijn noodstroomvoorzieningen en redundantie van groot belang.

Beveiliging en communicatie
In het hedendaagse gebouw is moderne communicatie via computers en telefoons niet meer weg te denken. In het ontwerpproces neemt dit dan ook een steeds belangrijkere plaats in. Installaties ontwerpt alle benodigde telematicavoorzieningen, zoals interne bekabelingsystemen, voorzieningen voor draadtransmissie, computernetwerkelektronica en telefooncentrales.
Voor een goede bedrijfszekerheid en een gebruiksvriendelijke bediening van installaties is het van belang statussen en storingen van diverse installaties tijdig te signaleren, dit is realiseerbaar in de vorm van gebouwbeheerssystemen, domotica of eenvoudige signalering- en bedienpanelen. Afhankelijk van de grootte en de wensen kunnen deze systemen ontworpen worden voor bediening van werktuigbouwkundige installaties, verlichtschakelingen, zonwering, geluid- en omroepinstallaties en overige bediening- en beveiligingsinstallaties. Met de steeds hogere eisen van overheid en verzekeraars worden ook steeds meer eisen gesteld aan de veiligheid van personen en goederen. Hiervoor dienen programma van eisen en ontwerpen opgezet te worden in de vorm van brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking, intercom / videofooninstallaties, bliksem- en overspanningsbeveiliging etc. waarbij rekening gehouden dient te worden met het soort bouwwerk en de organisatie. Een afstemming van bouwkundige voorzieningen, organisatorische maatregelen en elektronische maatregelen is een must, om een veilige situatie te kunnen leveren.

Sanitaire installaties
Sanitaire installaties worden steeds complexer als gevolg van nieuwe technieken, nieuwe materialen, duurzaam bouwen en andere milieuontwikkelingen. Ook de eisen vanuit de overheid worden steeds strenger. abtWassenaar adviseert verscheidene partijen in alle stadia van het ontwerp- en bouwproces om op een zo efficiënt mogelijke wijze te voldoen aan de verschillende eisen, wensen en voorschriften. Gas-, water- en rioleringsinstallaties vallen onder de sanitaire installaties. De term sanitair is afgeleid van het Latijn “sanitas”, dat gezondheid betekent. Om de hygiëne en daarmee de gezondheid te bevorderen, wordt schoon drinkwater aangeboden en worden afvalstoffen afgevoerd. De hiervoor benodigde installaties zijn niet meer als hulpmiddel in gebouwen weg te denken.

Aangezien de milieuproblematiek steeds meer aandacht krijgt, wordt de duurzaamheid van de installaties steeds vanzelfsprekender. Gedacht kan worden aan materiaalkeuzen maar ook aan beperking van het watergebruik of hergebruik van water. Ook het verhogen van rendementen bij gebruik van fossiele brandstoffen of alternatieven valt hieronder. Om tot de juiste keuzen voor de gebruiker te komen kan abtWassenaar adviseren in systemen en materiaalkeuzen, ook in samenhang met onderhoud en schoonmaak.

Intern transport
Door de stijgende grondprijzen wordt er steeds meer de hoogte in gebouwd. Een goede liftinstallatie voor personen en goederen is dan onontbeerlijk. Ook projecten voor minder valide mensen zoals senioren appartementen, verzorghuizen en ziekenhuizen zijn personenliften en hefplateaus niet meer weg te denken. Een goede advisering in welk soort, grootte en snelheid is van groot belang om lange wachttijden te voorkomen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen
GPR 4.4. Gebouw Expert in huis
GPR 4.4. Gebouw Expert
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
KIWA gecertificeerd
KIWA gecertificeerd

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.abtwassenaar.nl

Adres:
Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen

Postbus 5176
9700 GD Groningen

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.