Expertise | Bouwfysica

Ingenieursbureau abtWassenaar

abtWassenaar is op het gebied van de bouwfysica vooral betrokken bij het realiseren van een gezonde en veilige omgeving in en rond gebouwen.

Inventief met techniek

Bouwfysica

Overheid, eigenaren en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan gebouwen. Een gebouw moet comfortabel zijn, gezond en veilig. abtWassenaar adviseert en ondersteunt architecten, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces bij het zo efficiënt mogelijk voldoen aan deze bouwfysische eisen. abtWassenaar onderscheidt daarin vier adviesgebieden: comfort, energiezuinigheid, brandveiligheid en bruikbaarheid.

Comfort
daglichttoetreding en bezonning
- behaaglijkheid (verwarming, koeling en ventilatie)
- koudebruggen
- geluid (interieur, exterieur)
 
Te hoge of juist te lage temperaturen, tocht, vervuilde lucht en lekkages. Maar ook te veel direct zonlicht, te weinig daglicht, schimmel en geluidsoverlast: het zijn allemaal zaken die op zichzelf misschien onschuldig lijken, maar die wel degelijk de gezondheid van de mens negatief beïnvloeden. En het zijn allemaal zaken die te voorkomen zijn.

Energiezuinigheid
energieprestatiecoëfficiënt
- thermische isolatie
- luchtdichtheid

Zuinig omgaan met grondstoffen en energie is een speerpunt van de Nederlandse overheid. De energiezuinigheid van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de luchtdichtheid en de thermische isolatie van gevels en daken. Het werkelijke energiegebruik van een gebouw mag nooit groter zijn dan het toelaatbare energiegebruik (EPC). Berekeningen vooraf voorkomen verrassingen achteraf.

Akoestiek

De medewerkers van abtWassenaar hebben ruim 20 jaar ervaring op het gebied van geluidsanering.

Het beleid van de overheid is erop gericht het ontstaan van geluidhinder in woningen te voorkomen en – waar deze hinder al bestaat – aan te pakken.

Bij geluidsanering worden woningen geïsoleerd tegen verkeerslawaai (weg- en railverkeer), industrielawaai of vliegtuiglawaai. Als het geluidniveau in een woning de wettelijke norm overschrijdt, dan komt deze woning in aanmerking voor sanering.

Ons bureau kan het complete traject voor u verzorgen, vanaf het inzichtelijk maken van de geluidbelasting op de woningen tot en met de oplevering na het aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.

Binnen onze aanpak besteedt ons bureau veel aandacht aan de voortgangsbewaking en procesbeheersing en wij communiceren dit frequent met de opdrachtgever, zodat deze volledig op de hoogte is van de voortgang.

Een saneringsonderzoek is vanaf de start tot en met het einde in de volgende fases te verdelen:

 1. akoestisch onderzoek om de geluidbelasting op de gevels inzichtelijk te maken;
 2. het aanvragen van subsidie (indien er subsidie beschikbaar is);
 3. het inhoudelijke geluidsaneringsonderzoek, vanaf bouwkundige opname tot en met de oplevering.

 Omgevingsgeluid

abtWassenaar onderzoekt hoe de beperkte bouwruimte in Nederland zo goed mogelijk benut kan worden.

Er wordt gekeken naar milieuaspecten als luchtkwaliteit, stankhinder, stof- en geurhinder en externe veiligheid op potentiële bouwlocaties en naar de mogelijke belemmeringen die hieruit voortvloeien. Mensen moeten immers zo comfortabel mogelijk kunnen wonen.

De adviseurs van abtWassenaar zijn in staat om de geluidbelasting van infrastructurele werken als wegen, spoorwegen en reconstructies/aanpassingen in beeld te brengen en te kwantificeren en om, na een gedegen analyse, advies te geven over het verminderen van de milieubelasting. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

Bij belemmeringen worden er adequate oplossingen bedacht, zodat – ondanks een bepaalde gewenste maatschappelijke ontwikkeling – een aanvaardbaar leefmilieu voor de mensen in de omgeving kan worden gegarandeerd. Betrokkenen worden hierover zo duidelijk mogelijk geïnformeerd.

Onze diensten op het gebied van akoestiek:

 • industriële lawaaibeheersing;
 • horeca- en recreatie-inrichtingen;
 • spoorweg-, vlieg- en wegverkeer;
 • bouw- en/of trillingslawaai;
 • meten van lawaai op de arbeidsplaats (ARBO);
 • ruimtelijke ordening;
 • laagfrequent geluid;
 • energieopwekking zoals windmolens, WKK-installaties en energiecentrales;
 • zonebeheer en zonebewaking;
 • geluidkwaliteitskaarten opstellen;
 • beleidsnota’s opstellen, bijvoorbeeld nota industrielawaai, 12-dagenregeling;
 • opstellen vergunningsvoorschriften en de bijbehorende considerans;
 • handhaving op geluidnormen.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze bouwfysica-adviseurs:

Ronald van der Bij

Ronald van der Bij, adviseur bouwfysica bij abtWassenaar

Ronald van der Bij

Adviseur bouwfysica

Martijn Pestman

Martijn Pestman, adviseur bouwfysica bij abtWassenaar

Martijn Pestman

Adviseur bouwfysica

Yvo Pol

Yvo Pol, adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid

Yvo Pol

Adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid

Kor de Boer

Kor de Boer, adviseur bouwfysica en brandveiligheid bij abtWassenaar

Kor de Boer

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

Jari Dijkema

Jari Dijkema, adviseur bouwfysica & akoestiek bij abtWassenaar

Jari Dijkema

Adviseur bouwfysica & akoestiek

Michel Dittrich

Michel Dittrich, adviseur bouwfysica

Michel Dittrich

Adviseur bouwfysica

Ydo Schuuring

Ydo Schuuring, adviseur duurzaamheid, bouwfysica & akoestiek

Ydo Schuuring

Adviseur duurzaamheid, bouwfysica & akoestiek

Vincent Weehuizen

Vincent Weehuizen, adviseur bouwfysica bij abtWassenaar

Vincent Weehuizen

Vincent Weehuizen, adviseur bouwfysica

Uko Jonker

Uko Jonker, afdeling bouwfysica, adviseur industrielawaai bij abtWassenaar

Uko Jonker

Adviseur industrielawaai

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

GPR 4.4. Gebouw Expert in huis
GPR 4.4. Gebouw Expert
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
KIWA gecertificeerd
KIWA gecertificeerd

Contactgegevens


abtWassenaar
Inventief met techniek

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.abtwassenaar.nl

Rummerinkhof 6
9751 SL Haren

Social


 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.