- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Definitief ontwerp Tonkensstraat afgerond!

24 november 2022

Het definitief ontwerp Tonkensstraat is afgerond!

Onze opdrachtgever (Nijestee) is voornemens op de locatie Tonkensstraat /Eelkemastraat in Groningen, een plan te ontwikkelen bestaande uit de nieuwbouw van circa 100 appartementen, incl. parkeren en maaiveldinrichting. Het betreft het nieuw te bouwen Appartementencomplex Tonkensstraat op het Europapark te Groningen. Het bouwplan, gelegen tussen de Eelkemastraat en de Tonkensstraat in Groningen, bestaat uit een T-vormig bouwblok met appartementen in 6 bouwlagen boven de half verdiepte kelder voor parkeren en bergingen.
Het huidige DO is herzien met een ingrijpende verandering; parkeergarage is fors kleiner gemaakt. De parkeergarage overspande eerder de gehele oppervlakte maar is teruggebracht tot ongeveer 20% van de oorspronkelijke oppervlakte. Verder zijn de gangen iets aangepast en is de configuratie net iets efficiënter geworden. Indien nodig zal er aardbevingsbestendig gebouwd worden. Het hele project wordt in BIM uitgevoerd.

abtWassenaar is verantwoordelijk voor de constructieve, bouwfysische, brandtechnische, akoestische en installatietechnische advisering, allemaal voor VO, DO en TO 

[Artist Impressions: © Korth Tielens architecten]


  

Constructief advies

Hoofdopzet constructie
Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit appartementen op meerdere verdiepingen. Hierdoor worden er eisen gesteld aan de vloeren ten aanzien van geluid tussen appartementen onderling. Dat is een belangrijke reden voor de keuze van een betonskelet waarmee eenvoudig tegemoetgekomen kan worden aan de betreffende eisen ten aanzien van geluid en brandveiligheid. Het casco betreft een betonskelet en wordt daarom opgezet met zowel wanden als vloeren in beton. De onderste bouwlaag betreft ter plaatse van de parkeerzone een kolomstructuur, ten behoeve het indelen van parkeervakken. Onder de bouwmuren komen ter plaatse van de kolommen betonbalken. De gehele constructie komt op palen te staan, onder de kolommen komen poeren met palen

Bouwsysteem
Het betoncasco bestaat uit wanden en vloeren vanaf de parkeerlaag. De vloeren worden uitgevoerd in breedplaatvloeren i.v.m. geluidwering van de vloeren tussen appartementen onderling en om installatiecomponenten in de vloer te kunnen storten. De breedplaatvloeren vormen een half-prefabricaat, de druklaag wordt in het werk aangebracht.

Grondonderzoek
De bouwlocatie is nu nog in gebruik als bouwterrein voor het naastliggende project Bouma Estate en niet toegankelijk voor grondonderzoek.Vanuit het project Bouma Estate beschikken we wel over sonderingen en inzicht in de opbouw van de bodem op korte afstand.

Fundering
Op basis van de beschikbare informatie over de bodemopbouw is duidelijk dat een paalfundering zal moeten worden toegepast. Rondom de bouwlocatie zijn recent enkele appartementengebouwen gerealiseerd die op korte afstand van de nieuwbouw staan en inmiddels ook worden bewoond.

Bijzonder ontwerp
Het gebouw wordt gekenmerkt door rondgaande prefab balkonconstructies waarbij het balkon en de borstwering als één gecombineerd element worden uitgevoerd in verband met de esthetica. 

BIM sparingstool

Een van de dingen die we doen naast rekenen en modelleren is het in huis ontwikkelen van handige tools. Deze tools ondersteunen niet alleen onze constructeurs, modelleurs en adviseurs maar ook de partijen waar wij mee samenwerken, zoals architect en aannemer. De architect maakt deuren en ramen in het eigen model. Vervolgens faciliteren we de wensen van de architect in het constructieve ontwerp, door te kijken of de sparingen constructief mogelijk zijn en modelleren we de goedgekeurde sparingen. Hier hebben we de sparingstool voor ontwikkeld. We passen deze tool nu voor het eerst toe bij de appartementen in de Tonkensstraat. Met deze tool verlopen de processen soepeler, efficiënter en zijn veel inzichtelijker. Verder resulteert werken met de tool in een kleinere foutmarge, tijdswinst en nauwkeuriger werken. Hierdoor kunnen we flexibeler meebewegen met het proces én we zijn altijd up to date. Lees hier meer over de BIM sparingstool.

 

 

 

Installatietechnisch advies 

Op het gebied van installatietechniek heeft abtWassenaar de conceptuele uitwerking verzorgd. Deze uitwerking was gericht op het vaststellen van het installatieconcept, de hoofdinfrastructuur, de technische ruimten en schachten en principe uitwerking van maatgevende ruimten.  

Op basis van een variantenstudie in combinatie met een TCO- berekening (Total Costs of Ownership) is bepaald welke optie het beste toegepast kon worden voor de warmtelevering (en koeling) voor het gebouw. Op basis van deze studies is de keuze gemaakt om gebruik te maken van de in het gebied aanwezige warmte- en koude bronnen, die door Warmtestad worden geëxploiteerd. 

De keuze voor Warmtestad is leidend geweest voor de verdere werktuigbouwkundige en elektrotechnische uitwerking van het gebouw. De gemaakte keuzes zijn vastgelegd in een technische omschrijving, die voor de installateur als basis dient voor de uitvoering.   

Advisering betreft werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. 

Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek 

Bij de inhoudelijke uitwerking is van grof naar fijn gewerkt. Op basis van het Voorlopig Ontwerp is het gebouw ingedeeld in brandcompartimenten is aangegeven hoe op het onderdeel vluchten bij brand voldaan kan worden. Daarnaast zijn de verschillende inwendige en uitwendige scheidingsconstructies, de akoestische en brandveiligheidsaspecten (weerstand branddoorslag brandoverslag (WBDBO) en het lucht- en contactgeluid beoordeeld. Gaandeweg het ontwerpproces zijn de verschillende onderdelen verder op detailniveau uitgewerkt en gerapporteerd. Daarbij zijn verschillende mogelijke maatregelen en varianten beschouwd.
 

Onderdeel van de advisering was het uitvoeren van de BENG (bijna energie neutraal gebouw) - berekeningen. Voor de warmtelevering en koeling wordt gebruik gemaakt van een collectieve bodembron via Warmtestad. In samenwerking met onze installatieadviseurs is dit concept uitgewerkt. Het gebouw wordt uitgevoerd met een goede thermische schil en voor de stroomopwekking voorzien van ca. 400 PV panelen. Hiermee wordt ruimschoots aan de gestelde BENG- eisen voldaan en een duurzaam gebouw gerealiseerd.   
______

Opdrachtgever: Nijestee (projectontwikkelaar Freddy Pera)
Architect: korth tielens architecten (Mike Korth, Jos Beekhuijzen)
abtWassenaar: Constructie, Installatie, Bouwfysica, Brandveiligheid, Akoestiek

Peter van der Meer, (Projectleider C) Niek Bennink (C), Arjan Boonstra (model), Marcel ten Caat (Projectleider I), Milan van der Wal (I), Ronald van der Bij (Projectleider BF), Kor de Boer (BF brandveiligheid), Paul Hoogeveen (BF brandveiligheid), [Bim sparingstool: Bianca Poelman (C), Lex Meijer (C), Arjan Boonstra (C)]

 

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.