- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Van EPC naar BENG per 1 januari 2021

21 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 wordt de enkele EPC eis vervangen door 3 BENG-indicatoren. Dit betekent dat in plaats van een één getalswaarde, de nieuwe gebouwen moeten voldoen aan drie parameters (NTA 8800):

 • Energiebehoefte
 • Energieverbruik
 • Aandeel hernieuwbare energie

Labels bij omgevingsaanvraag

Voor gebouwen die na 1 januari 2021 zijn opgeleverd, maar waarbij er voor 1 januari 2021 een omgevingsaanvraag is ingediend, gelden nog geen BENG eisen. Deze gebouwen kunnen wel een hoogwaardig energie label ( label A++++
t/m G) verkrijgen. Het label dient door een geaccrediteerde (volgens BRL 9500) instelling te worden afgegeven. De opname wordt door een gecertificeerde EP-U/W detailmethodiek adviseur uitgevoerd.

Beoordeling

Zowel nieuwe woon- als utiliteitsgebouwen worden via de detailmethodiek beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd volgens het opnameprotocol zoals aangegeven in de ISSO 75.1 en 82.1 2020

Documenteren tijdens bouwproces

Om een hoogwaardig label te verkrijgen moet er informatie gedocumenteerd worden. Omdat een aantal onderdelen niet meer tijdens of net voor de oplevering gecontroleerd kunnen worden, is het van belang om tijdens het bouwproces deze informatie goed te documenteren. Voor elementen en onderdelen die niet vastgesteld kunnen worden moeten forfaitaire waarden worden gehanteerd. Dit kan een negatief effect hebben op het energielabel.

Bouwkundige onderdelen

Toegepaste isolatie in constructies en specifieke aansluitdetails zijn bij oplevering vaak niet zichtbaar en kunnen niet meer gecontroleerd worden. Het is van belang dat deze informatie tijdens het bouwproces wordt gedocumenteerd. Dit kan op verschillende manieren:

 • Tijdens de bouw worden er foto’s gemaakt waarbij te zien is waar een bepaald isolatiemateriaal toegepast wordt (overzichtsfoto’s) en welke dikte er is toegepast en of de isolatie juist is aangebracht (detailfoto’s)
 • Facturen en getekende opdrachtbrieven kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal om aan te tonen welk type isolatiemateriaal, beglazing of kozijn is gebruikt

Metingen

Als er een eigen waarde voor de infiltratie (luchtdichtheid) is gehanteerd dient er een luchtdichtheidsmeting te worden uitgevoerd. Deze meting kan pas vlak voor oplevering plaats vinden. Om te voorkomen dat er in een te laat stadium wordt vastgesteld dat er niet aan de vereiste waarde voldaan kan worden is het van belang om de kwaliteit tijdens het bouwproces te bewaken. Dit kan eventueel ook door het uitvoeren van een tussentijdse meting.

Installatie controles

Na oplevering


Ook de installaties hebben een grote invloed op het uiteindelijke label. De meeste installaties zijn na oplevering goed te bereiken en kunnen dus gecontroleerd worden.

Voor oplevering


Bij installatie-onderdelen die ná oplevering niet meer gecontroleerd kunnen worden is het wenselijk om de documentatie tijdig te verzamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leiding-isolatie of componenten toegepast in constructies of moeilijk toegankelijke ruimten. Net als bij de bouwkundige componenten mogen de installaties gefotografeerd worden, maar ook facturen en getekende opdrachtbrieven kunnen als bewijsmiddel dienen. Tevens dienen inregelrapporten overlegd te worden. Dit betreft zowel ruimteverwarming, tapwater en koeling als ventilatie. 

 • Documentatie verzamelen
 • Foto’s
 • Opdrachtbrieven
 • Facturen

ABTWASSENAAR HELPT U GRAAG VERDER

Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan gedurende het BENG traject.

  • BENG berekenen: We zijn per 1 januari 2020 gecertificeerd om de BENG berekening volgens de NTA8800 uit te voeren
  • We mogen energielabels afgeven
  • We kunnen u helpen om tijdens de uitvoeringsfase het dossier op te bouwen

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze specialisten:

Martijn Pestman en Michel Dittrich
___________________________________________________________

BENG in de praktijk - Nieuwbouw O-kade Groningen
Meer over wetten en regels gebouwen en BENG

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.