Home

 • De Woldring Locatie

  Genomineerd voor Architectuurprijs

  Breng je stem uit

 • De Woldring Locatie

  Genomineerd voor Architectuurprijs

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron

 • DUO

  Groningen

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten

 • GroningerMuseum

  pr 1740

 • Energy Academy

  pj 171127

 • Univeersitair Centrum Groningen (UMCG)

  UMCG

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron

 • Windesheim

  pj 3783

 • Trefkoel, foto door Kenk Archcitecten

  Trefkoel

  pj 4351

 • SoZAWe, Sociale Dienst Groningen

  SoZaWe

  pj 4375

 • Nieuw Zaailand

  Nieuw Zaailand

 • Linnaeuborg

  Linnaeuborg

 • Wetsus

  Wetsus

 • Kop van Oost

  Kop van Oost

abtWassenaar

i n v e n t i e f   m e t   t e c h n i e k

abtWassenaar is een multidisciplinair ingenieursbureau dat de kennis van haar 54 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces. Onze advisering richt zich op de kennisgebieden constructies, geotechniek, bouwfysica, brandveiligheid, bouwkunde en installatietechniek.

Integrale samenwerking tussen de verschillende kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige en vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.

Als onderdeel van de Oosterhoff Group dragen wij ons steentje bij aan de gebouwde omgeving. Met name in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als hergebruik. Dit doen wij binnen uw gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.

kundig, integraal & ambitieus

 • De Woldring Locatie

  Genomineerd voor Architectuurprijs

  Breng je stem uit

 • De Woldring Locatie

  Genomineerd voor Architectuurprijs

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron

 • DUO

  Groningen

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten

 • GroningerMuseum

  pr 1740

 • Energy Academy

  pj 171127

 • Univeersitair Centrum Groningen (UMCG)

  UMCG

  Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron

 • Windesheim

  pj 3783

 • Trefkoel, foto door Kenk Archcitecten

  Trefkoel

  pj 4351

 • SoZAWe, Sociale Dienst Groningen

  SoZaWe

  pj 4375

 • Nieuw Zaailand

  Nieuw Zaailand

 • Linnaeuborg

  Linnaeuborg

 • Wetsus

  Wetsus

 • Kop van Oost

  Kop van Oost

abtWassenaar

i n v e n t i e f   m e t   t e c h n i e k

abtWassenaar is een multidisciplinair ingenieursbureau dat de kennis van haar 54 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces. Onze advisering richt zich op de kennisgebieden constructies, geotechniek, bouwfysica, brandveiligheid, bouwkunde en installatietechniek.

Integrale samenwerking tussen de verschillende kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige en vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.

Als onderdeel van de Oosterhoff Group dragen wij ons steentje bij aan de gebouwde omgeving. Met name in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als hergebruik. Dit doen wij binnen uw gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.

kundig, integraal & ambitieus

Over ons

Sterk in integrale projecten

abtWassenaar ontwerpt al vijftig jaar constructies voor gebouwen. We zetten onze kennis en jarenlange ervaring met name in voor utiliteitsgebouwen. We zijn vooral betrokken bij complexe projecten. Ons doel is een mooi en goed gebouw realiseren dat voldoet aan alle huidige en toekomstige eisen. Onze kracht is dat we goed buiten ons vak kunnen denken: creatieve oplossingen inzetten om een ontwerp zo constructief mogelijk te maken.

Over ons

Expertise

Ingenieursbureau abtWassenaar

Ontdek de vakkennis binnen ons team van specialisten.

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise constructie

  Constructie

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise bouwfysica

  Bouwfysica

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise seismisch advies

  Seismisch advies

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise brandveiligheid

  Brandveiligheid

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise installatie

  Installatie

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise geotechniek

  Geotechniek

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise bouwkunde

  Bouwkunde

 • Ingenieursbureau abtWassenaar te Haren - expertise duurzaamheid

  Duurzaamheid

Projecten

Recente projecten

Op dit moment werken we aan

 • Woonfront Maerlant

  Woonfront Maerlant

 • Feringabuilding

  Feringabuilding

 • Kunstwerf

  Kunstwerf

  Bron: Frank von Hebel

 • Esdoornflat

  Esdoornflat

  Bron: Aas Architecten

 • Vrydemalaan

  Vrydemalaan

 • Stadhuis Bolsward

  Stadhuis Bolsward

  Bron: Bolsward Nieuwsblad

 • Kindcentrum 't Groenland - Zuidwolde

  Kindcentrum 't Groenland

 • Strabrechtcollege Geldrop

  Strabrechtcollege Geldrop

 • Woonzorgcentrum Helpermaar

  Woonzorgcentrum Helpermaar

 • Velpercampus Arnhem

  Velpercampus Arnhem

 • Westcord Hotel Groningen

  Westcord Hotel Groningen

 • Zorgcentrum De Burght

  Zorgcentrum De Burght

 • Ebbingekwartier Groningen

  Ebbingekwartier Groningen

 • Almende college Silvolde

  Almende College Silvolde

"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/woldring-locatie\/abtw-woldring-locatie-hp-v2.jpg","title":"De Woldring <\/br>Locatie","meta":"Genomineerd voor Architectuurprijs","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron<\/a><\/p>"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/duo\/abtw-projecten-duo-xs-bronvermelding-fotograaf-gudo-bosch.jpg","title":"DUO","meta":"Groningen","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten<\/p>"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/museum-groningen\/abtw-groninger-museum-met-rondvaartboot-op-voorgrond-xs.jpg","title":"Groninger<\/br>Museum","meta":"pr 1740","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/energy-academy-europe\/abtw-energy-acedemy-projecten-BJM20170430_011_EAE_Groningen-xs.jpg","title":"Energy <\/br>Academy","meta":"pj 171127","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/umcg\/abtwassenaar-projecten-seismisch-advies-UMCG-xs.jpg","title":"UMCG","meta":"","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron<\/a><\/p>","image_alt":"Univeersitair Centrum Groningen (UMCG)"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/windesheim\/abtw-projecten-windesheim-xs.jpg","title":"Windesheim","meta":"pj 3783","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/trefkoel\/abt-projecten-trefkoel-bronvermelding-kenk-architecten-xs.jpg","title":"Trefkoel","meta":"pj 4351","content":"","image_alt":"Trefkoel, foto door Kenk Archcitecten"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/sozawe\/abtw-projecten-sozawe-xs.jpg","title":"SoZaWe","meta":"pj 4375","content":"","image_alt":"SoZAWe, Sociale Dienst Groningen"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/nieuw-zaailand\/abtw-ingenieursbureau-projecten-cultuur-fries-museum-nieuw-zaailand-147-xs.jpg","title":"Nieuw Zaailand","meta":"","content":"","image_alt":"Nieuw Zaailand"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/linnaeusborg\/abtw-projecten-linnaeusborg-xs.jpg","title":"Linnaeuborg","meta":"","content":"","image_alt":"Linnaeuborg"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/linnaeusborg\/abtw-projecten-wetsus-xs.jpg","title":"Wetsus","meta":"","content":"","image_alt":"Wetsus"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/kop-van-oost\/abtwassenaar-projecten-kopvanoost-xs.jpg","title":"Kop van Oost","meta":"","content":"","image_alt":"Kop van Oost"}}]}]},{"type":"column","props":{"image_position":"bottom-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"primary","text_color":"","padding":"","image":"images\/abtwassenaar\/layout\/skyline-500-webformat.png","image_size":"contain","image_effect":"","image_parallax_breakpoint":"","image_visibility":"","media_blend_mode":"","image_width":"945"},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"

abtWassenaar<\/p>"}},{"type":"headline","props":{"title_element":"h5","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"i n v e n t i e f\u00a0 \u00a0m e t\u00a0 \u00a0t e c h n i e k","css":".el-element {margin-top:-25px;}"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","text_style":"","text_color":"","text_size":"","column":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"

abtWassenaar is een multidisciplinair ingenieursbureau dat de kennis van haar\u00a054 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en\u00a0in iedere fase van het bouwproces. Onze advisering richt zich op de kennisgebieden constructies, geotechniek, bouwfysica, brandveiligheid, bouwkunde en installatietechniek.<\/p>\n

Integrale samenwerking tussen de verschillende kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige en vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.<\/p>\n

Als onderdeel van de Oosterhoff Group dragen wij ons steentje bij aan de gebouwde omgeving. Met name in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als hergebruik. Dit doen wij binnen uw gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.<\/p>"}},{"type":"button","props":{"grid_column_gap":"small","grid_row_gap":"small","margin":"default","button_size":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":""},"children":[{"type":"button_item","props":{"button_style":"default","icon_align":"right","link_target":"","content":"kundig, integraal & ambitieus","icon":"play"}}]}]}]}],"name":"desktopversie"},{"type":"section","props":{"style":"default","width":"expand","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","text_color":"","width_expand":"","height":"","padding":"","header_transparent":"","animation":"","image":"images\/abtwassenaar\/abteu-bgwereld.png","class":"uk-hidden@m"},"children":[{"type":"row","props":{"layout":"2-3,1-3","breakpoint":"m","fixed_width":"large","column_gap":"","row_gap":"","width":"","width_expand":"","height":"","margin":""},"children":[{"type":"column","props":{"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"","text_color":"","padding":""},"children":[{"type":"slideshow","props":{"show_title":true,"show_meta":false,"show_content":true,"show_link":true,"show_thumbnail":true,"slideshow_min_height":300,"slideshow_autoplay_pause":true,"nav":"dotnav","nav_position":"bottom-center","nav_position_margin":"medium","nav_align":"center","nav_breakpoint":"s","thumbnav_width":"100","thumbnav_height":"75","thumbnav_svg_color":"emphasis","slidenav":"default","slidenav_margin":"large","slidenav_breakpoint":"s","slidenav_outside_breakpoint":"xl","overlay_position":"center-left","overlay_animation":"parallax","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"below-title","link_text":"Read more","link_style":"default","margin":"default","slideshow_height":"","text_color":"","slideshow_box_shadow":"","slideshow_box_decoration":"","slideshow_animation":"","slideshow_kenburns":"","nav_margin":"","nav_color":"","slidenav_outside_color":"","overlay_container":"","overlay_container_padding":"","overlay_margin":"","overlay_style":"overlay-primary","overlay_padding":"","overlay_width":"","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","title_margin":"","meta_color":"","meta_margin":"","content_style":"","content_margin":"","link_size":"","link_margin":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","css":".el-content, .el-title, .el-meta {margin-left:45px;}\n\n.el-slidenav{\n color: rgb(51, 153, 255);\n background: rgba(255, 255, 255, 0.3);\n}\n\n.el-content {font-size:small;}","nav_below":true,"slidenav_large":false},"children":[{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"images\/abtwassenaar\/blog\/stemookopdewoldring2020.jpg","title":"De Woldring <\/br>Locatie","meta":"Genomineerd voor Architectuurprijs","content":"

Breng je stem<\/a> uit<\/p>\n"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/woldring-locatie\/abtw-woldring-locatie-hp-v2.jpg","title":"De Woldring <\/br>Locatie","meta":"Genomineerd voor Architectuurprijs","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron<\/a><\/p>"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/duo\/abtw-projecten-duo-xs-bronvermelding-fotograaf-gudo-bosch.jpg","title":"DUO","meta":"Groningen","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten<\/p>"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/museum-groningen\/abtw-groninger-museum-met-rondvaartboot-op-voorgrond-xs.jpg","title":"Groninger<\/br>Museum","meta":"pr 1740","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/energy-academy-europe\/abtw-energy-acedemy-projecten-BJM20170430_011_EAE_Groningen-xs.jpg","title":"Energy <\/br>Academy","meta":"pj 171127","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/umcg\/abtwassenaar-projecten-seismisch-advies-UMCG-xs.jpg","title":"UMCG","meta":"","content":"

Op deze foto kunnen auteursrechten rusten: Bron<\/a><\/p>","image_alt":"Univeersitair Centrum Groningen (UMCG)"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/windesheim\/abtw-projecten-windesheim-xs.jpg","title":"Windesheim","meta":"pj 3783","content":""}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/trefkoel\/abt-projecten-trefkoel-bronvermelding-kenk-architecten-xs.jpg","title":"Trefkoel","meta":"pj 4351","content":"","image_alt":"Trefkoel, foto door Kenk Archcitecten"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/sozawe\/abtw-projecten-sozawe-xs.jpg","title":"SoZaWe","meta":"pj 4375","content":"","image_alt":"SoZAWe, Sociale Dienst Groningen"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/nieuw-zaailand\/abtw-ingenieursbureau-projecten-cultuur-fries-museum-nieuw-zaailand-147-xs.jpg","title":"Nieuw Zaailand","meta":"","content":"","image_alt":"Nieuw Zaailand"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/linnaeusborg\/abtw-projecten-linnaeusborg-xs.jpg","title":"Linnaeuborg","meta":"","content":"","image_alt":"Linnaeuborg"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/linnaeusborg\/abtw-projecten-wetsus-xs.jpg","title":"Wetsus","meta":"","content":"","image_alt":"Wetsus"}},{"type":"slideshow_item","props":{"text_color":"","image":"https:\/\/abtwass19-azhoolvnlw8hzcouon.netdna-ssl.com\/images\/abtwassenaar\/projecten\/kop-van-oost\/abtwassenaar-projecten-kopvanoost-xs.jpg","title":"Kop van Oost","meta":"","content":"","image_alt":"Kop van Oost"}}]}]},{"type":"column","props":{"image_position":"bottom-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"primary","text_color":"","padding":"","image":"images\/abtwassenaar\/layout\/skyline-500-webformat.png","image_size":"contain","image_effect":"","image_parallax_breakpoint":"","image_visibility":"","media_blend_mode":"","image_width":"945"},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"

abtWassenaar<\/p>"}},{"type":"headline","props":{"title_element":"h5","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"i n v e n t i e f\u00a0 \u00a0m e t\u00a0 \u00a0t e c h n i e k","css":".el-element {margin-top:-25px;}"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","text_style":"","text_color":"","text_size":"","column":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"

abtWassenaar is een multidisciplinair ingenieursbureau dat de kennis van haar\u00a054 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en\u00a0in iedere fase van het bouwproces. Onze advisering richt zich op de kennisgebieden constructies, geotechniek, bouwfysica, brandveiligheid, bouwkunde en installatietechniek.<\/p>\n

Integrale samenwerking tussen de verschillende kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige en vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.<\/p>\n

Als onderdeel van de Oosterhoff Group dragen wij ons steentje bij aan de gebouwde omgeving. Met name in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als hergebruik. Dit doen wij binnen uw gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.<\/p>"}},{"type":"button","props":{"grid_column_gap":"small","grid_row_gap":"small","margin":"default","button_size":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":""},"children":[{"type":"button_item","props":{"button_style":"default","icon_align":"right","link_target":"","content":"kundig, integraal & ambitieus","icon":"play"}}]}]}]}],"name":"mobileversie"},{"type":"section","props":{"style":"secondary","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","text_color":"","width_expand":"","height":"","padding":"","header_transparent":"","animation":"","image":"images\/abtwassenaar\/abtw-background-wereld-img-2500.jpg","image_size":"cover","image_effect":"","image_parallax_breakpoint":"","image_visibility":"","video_width":"","video_height":"","media_blend_mode":"","media_overlay":"rgba(12, 10, 10, 0.72)","image_width":""},"children":[{"type":"row","props":{"layout":"1-1","breakpoint":"m","fixed_width":"large","column_gap":"","row_gap":"","width":"","width_expand":"","height":"","margin":""},"children":[{"type":"column","props":{"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"","text_color":"","padding":""},"children":[{"type":"joomla_module","props":{"module":"105","style":"","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","list_style":"","link_style":"","menu_style":"nav","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","type":"mod_widgetkit"}}]}]}],"name":"nieuws"},{"type":"section","props":{"style":"default","width":"expand","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"top-center","text_color":"","width_expand":"","height":"","padding":"","header_transparent":"","animation":"","image":"images\/abtwassenaar\/layout\/skyline-abtw.png","image_size":"contain","image_effect":"","image_parallax_breakpoint":"","image_visibility":"","video_width":"","video_height":"","media_blend_mode":"overlay","image_width":"1500","media_overlay":"rgba(255, 255, 255, 0.9)"},"children":[{"type":"row","props":{"layout":",,","breakpoint":"m","fixed_width":"large","column_gap":"","row_gap":"","width":"large","width_expand":"","height":"","margin":""},"children":[{"type":"column","props":{"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"middle","style":"","text_color":"","padding":"","css":""},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h6","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"primary","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"Over ons<\/a>"}},{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"","title_decoration":"","title_font_family":"","title_color":"","position":"","position_z_index":"","margin":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"

Sterk in\u00a0integrale projecten<\/h2>"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","text_style":"","text_color":"","text_size":"","column":"","position":"","position_z_index":"","maxwidth":"","maxwidth_breakpoint":"","block_align":"","block_align_breakpoint":"","block_align_fallback":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","animation":"","visibility":"","content":"



Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen

GPR 4.4. Gebouw Expert in huis
GPR 4.4. Gebouw Expert
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
Leed AP BD + C
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
KIWA gecertificeerd
KIWA gecertificeerd

Contactgegevens


abtWassenaar
Inventief met techniek

Telefoon: +31 (0)50 534 7345
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.abtwassenaar.nl

Rummerinkhof 6
9751 SL Haren

Social


 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.